’’

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Møl­by

Scor­in­gen så me­get kon­tro­ver­si­el ud fra min si­de. I min ver­den lå fod­bol­den ik­ke stille

har tem­pe­ra­ment, den kæ­re dreng. Det vir­ker, som om han ik­ke får sat sit spil i be­gyn­del­sen, og han bli­ver fru­stre­ret, da han får pil­let bol­den fra sig. Så spar­ker han ud eft er en af vo­res spil­le­re, « sag­de Se­ba­sti­an Andersen.

» Det var no­get, som godt kun­ne tak­se­res til et rødt kort, « til­fø­je­de han.

Yous­sef Tou­touh selv var ik­ke enig i, at han skul­le ha­ve væ­ret vist ud.

» Det var ik­ke min hen­sigt at spar­ke. Jeg blev trå­dt over mi­ne tæ­er, og min før­ste re­ak­tion var, at han skul­le væk med sin fod. Det kan godt væ­re, at det lig­ne­de no­get, men hel­dig­vis blev jeg ik­ke sendt ud, « sag­de han.

FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken af­slø­re­de dog, at han hav­de skældt Tou­touh ud for udå­den i pau­sen.

» Han kun­ne sag­tens væ­re ble­vet vist ud. Som jeg sag­de til ham i pau­sen, var det tor­ske­dumt at gi­ve dom­me­ren chan­cen for at gø­re det, for han kun­ne ha­ve læst si­tu­a­tio­nen så­dan som Vi­borg- spil­ler­ne, « fastslog Stå­le Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.