SIK­KEN EN SU

Su­per­søn­da­gen i de eu­ro­pæ­i­ske liga­er blev en fest for al­le fans, der hol­der af fod­bold fra øver­ste hyl­de. Dra­ma, in­ten­se nær­kam­pe, la­bre de­tal­jer og mas­ser af fl ot­te mål var der til dem, der holdt ud til den alt an­det end bit­re en­de

BT - - SPORTEN - Ra­fa­el Benítez, Re­al Madrid- træ­ner

ET AF DE MEST KLAS­SI­SKE DERBYER

i en­gelsk fod­bold end­te uden vin­der, da Ever­ton og Liverpool del­te ved at spil­le 1- 1. Og det var me­re, end Liverpool- le­del­sen vil­le leve med. Eft er­føl­gen­de blev klub­bens ma­na­ger Bren­dan Rod­gers fy­ret ( læs me­re på bag­si­den, red.).

Godt 40.000 spænd­te fans på Goo­di­son Park så et Liverpool- hold, der be­gynd­te bedst. ‘ De rø­des’ an­gri­ber Dan­ny Ings fi k en god chan­ce, men hans for­søg strøg over.

Eft er­hån­den kom hjem­me­hol­det Ever­ton og­så med, og Liverpool kun­ne to gan­ge tak­ke de­res bel­gi­ske ke­e­per, Si­mon Mig­no­let, for ik­ke at kom­me bag­ud. Kort før pau­sen kom Liverpool så for­an, da Dan­ny Ings fi k re­van­che for sin mis­ser tid­li­ge­re i kam­pen. Et hjør­ne­s­park end­te tæt for­an mål, hvor Ings stod helt ale­ne. 1- 0 og en vild, hå­nen­de ju­bel brød ud blandt Li­ver­pools fans.

SE­NE­STE FEM KAM­PE:

7. fe­bru­ar 2015: 27. sep­tem­ber 2014: 28. ja­nu­ar 2014: 23. novem­ber 2013: 5. maj 2013:

SE­NE­STE FEM KAM­PE:

17. maj 2015: 9. marts 2015: 22. novem­ber 2014: 12. fe­bru­ar 2014: 10. novem­ber 2013: AT­LÉTI­CO MADRID

DET VAR EN GOD MU­LIG­HED

for at ind­ta­ge før­ste­plad­sen i den span­ske liga, Re­al Madrid smed væk, da de i aft es på ude­ba­ne mød­te lo­kal­ri­va­ler­ne, At­léti­co Madrid.

Fø­rer­hol­det Vil­lar­re­al hav­de tid­li­ge­re i går tabt til Le­van­te, og jag­ten på de tre po­int be­gynd­te fi nt for de span­ske re­kord­me­stre. I ni­en­de mi­nut send­te Da­ni Car­va­jal et glim­ren­de ind­læg ind fra høj­re si­de, og in­de på mid­ten steg Ka­rim Ben­ze­ma til vej­rs og he­a­de­de bol­den i net­tet.

Se­ne­re i før­ste halv­leg fi k At­léti­co Madrid en gyl­den mu­lig­hed for at kom­me tilbage i kam­pen, da Re­al Madrids Ser­gio Ra­mos be­gik straff es­park. Det var en sag for Antoine Gri­ez­mann, men Re­al Madrids må­l­mand, Key­l­or Na­vas, red­de­de fransk­man­dens ik­ke sær­ligt vel­pla­ce­re­de for­søg.

SE­NE­STE FEM KAM­PE:

14. april 2015: 7. fe­bru­ar 2015: 15. ja­nu­ar 2015: 7. ja­nu­ar 2015: 13. sept. 2014:

RE­AL MADRID

Selv om det end­te uaf­gjort, var der op­træk til bal­la­de i du­el­len på Goo­di­son Park. Her er det Li­ver­pools Em­re Can ( th.), der har fat i Ever­tons Bren­dan Gal­loway. Fo­to: AFP

Ever­tons dit­to skul­le dog hur­tigt selv få no­get at jub­le over, da de­res brølstær­ke spids­an­gri­ber Ro­me­lu Lukaku fan­ge­de en fejl­sla­gen clea­ring i Li­ver­pools felt og smadre­de den i net­tet bag chan­ce­lø­se Mig­no­let.

I an­den halv­leg hav­de beg­ge hold svært ved at få løs­net op, og der var kun få må­l­chan­cer. Ro­me­lu Lukaku kom tæt­test på, men Mig­no­let red­de­de hans for­søg.

Selv­om re­sul­ta­tet må­ske skuff ede nog­le – især Li­ver­pools le­del­se – var det fak­tisk ik­ke så over­ra­sken­de et ud­fald. I fem af de­res seks fo­re­gå­en­de ind­byr­des kam­pe har de to ri­val­klub­ber nem­lig spil­let uaf­gjort. Ever­ton - Liverpool 0- 0

Liverpool - Ever­ton 1- 1 Liverpool - Ever­ton 1- 1

Ever­ton - Liverpool 3- 3 Liverpool - Ever­ton 0- 0

12 mi­nut­ter se­ne­re blev det 3- 0, da Ale­xis San­chez af­slut­te­de et møn­ste­ran­greb fra hjem­me­hol­det ved at ban­ke bol­den op i må­l­hjør­net. Al­drig tid­li­ge­re i Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­rie er der la­vet tre mål mod Man­che­ster Uni­ted i de før­ste 20 mi­nut­ter, og her­fra var kam­pen tabt for ’ De Rø­de Djæv­le’. Man. Uni­ted - Ar­se­nal 1- 1 Man. Uni­ted - Ar­se­nal 1- 2 ( FA CUP)

Ar­se­nal - Man. Uni­ted 1- 2 Ar­se­nal - Man. Uni­ted 0- 0

Man. Uni­ted - Ar­se­nal 1- 0 Ale­xis San­chez var i for­ry­gen­de spil­le­hu­mør og la­ve­de et af si­ne to mål med et su­per­læk­kert hæls­park. Fo­to: Reu­ters Re­al Madrids Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( th.) hav­de ik­ke mål i støv­ler­ne i af­tes, og så måt­te han og hold­kum­pa­ner­ne nø­jes med uaf­gjort mod At­léti­co. Fo­to: AFP

Seks mi­nut­ter før tid lyk­ke­des det al­li­ge­vel for for­ri­ge sæ­sons me­stre at få et po­int, da ind­skift ede Ja­ck­son Mar­ti­nez send­te et ind­læg af­sted, som via Antoine Gri­ez­mann end­te hos li­ge­lel­des ind­skift ede Luci­a­no Viet­to, der let kun­ne sco­re.

Der­med fø­rer Vil­lar­re­al sta­dig liga­en med et for­spring på et po­int til så­vel Re­al Madrid, Cel­ta Vi­go og FC Bar­ce­lo­na. At­léti­co Madrid er yder­li­ge­re to po­int eft er på fem­te­plad­sen. At­léti­co Madrid - Re­al Madrid 0- 0 ( Ch. L) At­léti­co Madrid - Re­al Madrid 4- 0 ( Liga) Re­al Madrid - At­léti­co Madrid 2- 2 ( Po­kal) At­léti­co Madrid - Re­al Madrid 2- 0 ( po­kal) Re­al Madrid - At­léti­co Madrid 1- 2 ( Liga)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.