3- 0

BT - - SPORTEN -

UTDEVERTONLIVERPOOL AR­SE­NAL MAN. .

TAK­KET VÆ­RE TRE MÅL PÅ 20 MI­NUT­TER

i før­ste halv­leg vandt Ar­se­nal sik­kert over Man­che­ster Uni­ted.

Man­che­ster Uni­ted før­te Pre­mi­er League in­den den­ne spil­ler­un­de, men det gør klub­ben ik­ke me­re, eft er at Lou­is van Gaals mand­skab i går blev skilt ad mod Ar­se­nal, der var fl yven­de fra start.

Eft er seks mi­nut­ters spil lå bol­den for før­ste gang i Man­che­ster Uni­teds mål. Det var Aa­ron Ram­sey, som send­te Mesut Özil af­sted på Arsenals høj­re­kant. Ty­ske­ren send­te bol­den på tværs, hvor Ale­xis San­chez smart send­te bol­den for­bi David de Gea med en hæl- af­slut­ning.

Hæ­len fi k San­chez igen brug for mi­nut­tet eft er, hvor det var chi­le­ne­ren, der sat­te et modan­greb i gang med net­op hæ­len. Han fandt Mesut Özil in­de på mid­ten, og den­ne gang send­te han Theo Walcott af sted på ven­stre­kan­ten. Walcott kun­ne ha­ve valgt at af­slut­te selv, men han vi­ste stort over­blik, da han spil­le­de tilbage til Özil som om­trent fra straff es­parks- plet­ten send­te bol­den ind til 2- 0 bag et for­ste­net Man­che­ster Uni­ted- for­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.