’’

BT - - SPORTEN - Tho­mas Tu­chel, Dort­mund- træ­ner Gam­melt Zla­tan Ibra­him­ovic- ci­tat

Man si­ger, at man ik­ke kan bli­ve en le­gen­de før sin død. Men jeg er en le­ven­de le­gen­de

DE SE­NE­STE FEM SÆ­SO­NER

har kun Ajax Am­ster­dam og PSV Eindhoven for­må­et at vin­de den hol­land­ske Æres­di­vi­sion, og årets sæ­son ser ud til at kun­ne bli­ve end­nu en guld­du­el mel­lem de to stor­klub­ber.

I går trak PSV det læng­ste strå, da de på ude­ba­ne skul­le for­sø­ge at for­mind­ske Ajax’ for­spring på fem po­int i ta­bel­len. Ajax be­gynd­te med dan­ske Vik­tor Fi­s­cher i front, mens Las­se Schø­ne sad på bæn­ken, og ud­stød­te Ni­co­lai Boi­le­sen slet ik­ke var i trup­pen.

Al­le­re­de eft er syv mi­nut­ter hav­de PSVs uru­gu­ay­a­ner Gastón Pe­reiro bragt gæ­ster­ne for­an, da han via en smart 1- 2- kom­bi­na­tion kom fri i fel­tet, holdt tre Ajax- spil­le­re på af­stand og til sidst ka­no­ne­re­de den for­bi Jas­per Cil­le­sen og op i net­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.