2,70

BT - - SPORTEN -

Kamp fra den tred­je­bed­ste ræk­ke i Sve­ri­ge, hvor det ik­ke gi­ver me­get me­ning, at vær­ter­ne er så store fa­vo­rit­ter. Eft er en skuff en­de sæ­son har Land­skro­na ud­spil­let sin rolle i spil­let om op­ryk­ning og har re­elt set ik­ke me­re at spil­le for. Hol­det er hårdt ramt til den­ne kamp med Phi­lip An­der­s­son, Cheikh Sarr og Vik­tor Svens­son ude med ska­der, mens Jo­hn­ny Lund­berg er i ka­ran­tæ­ne. Mod­stan­der Halmia lig­ger un­der stre­gen, men kom­mer med ny op­ti­mis­me eft er sej­ren se­ne­st over Qvi­ding og skal slet ik­ke væ­re så langt fra po­int, som od­dse­ne an­ty der.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.