2,10

BT - - SPORTEN -

Kim Poul­sen er for­tid i Sil­ke­borg, og ny ch­eft ræ­ner hos midtjy­der­ne er i ste­det Pe­ter Sø­ren­sen, som næp­pe kom­mer til at re­vo­lu­tio­ne­re klub­bens i for­vej­en no­get slunk­ne off en­siv, der kun har sco­ret ni gan­ge i 10 kam­pe. I Fre­de­ri­cia prak­ti­se­re­de Sø­ren­sen en på­pas­se­lig spil­lestil med de­fen­si­ven i høj­sæ­det, og selv om mis­sio­nen den­ne gang ik­ke er at und­gå nedryk­ning, må man for­ven­te et kon­trol­le­ret SIF- mand­skab i aft en. Næst­ved har be­talt dyrt for per­son­li­ge fejl, men bør ik­ke lø­be ind i en øre­tæ­ve i aft en. 1- 0, 1- 1 el­ler 2- 0 vir­ker som sand­syn­li­ge resultater.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.