VIN­DE­REN

BT - - SPORTEN -

VIN­DE­REN 131 - DAN­MARK TIL EM?

JA Det dan­ske spil var ik­ke op­løft en­de imod Albanien el­ler Ar­me­ni­en, men vi skal sta­dig ha­ve store EM- chan­cer – dels skal Albanien først over­ha­le os, og sker det, er der sta­dig playoff .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.