Erik­sen la­ve­de to fris­parks­mål

BT - - SPORTEN - PLETSKUD Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

Umid­del­bart kun­ne det lig­ne en lang­som gen­gi­vel­se. Det var det ba­re ik­ke.

For Chri­sti­an Erik­sen score­de gan­ske rig­tigt to mål di­rek­te på fris­park, da Tot­ten­ham spil­le­de 2- 2 mod Swan­sea. To næ­sten iden­ti­ske mål.

Beg­ge gan­ge cur­le­de den dan­ske lands­holds­spil­ler bol­den over Swan­sea- mu­ren og til ven­stre for hjem­me­hol­dets må­l­mand, Lukasz Fa­bi­anski.

Selvmål af Ka­ne

Po­lak­ken bur­de mu­lig­vis ha­ve gjort no­get ved for­sø­get på det før­ste fris­park, der end­te midt i må­let. An­den gang sad bol­den no­get bed­re – op­pe nær den fjer­ne­ste sam­men­føj­ning.

Det var dog ik­ke nok til tre po­int for Lon­don- klub­ben. Un­der­vejs score­de Chri­sti­an Erik­sens hold­kam­me­rat Har­ry Ka­ne og­så et selvmål, hvil­ket ske­te få mi­nut­ter ef­ter dan­ske­rens før­ste mål.

Det var Chri­sti­an Erik­sens før­ste to mål i den­ne sæ­son. Men skarp­he­den kom­mer på et pas­sen­de tids­punkt set med land­stræ­ner Mor­ten Ol­sens øj­ne. Dan­mark skal spil­le den af­gø­ren­de must- winkamp mod Portu­gal på tors­dag i Lis­sa­bon.

Med det ene po­int lig­ger Tot­ten­ham nu på ot­ten­de­plad­sen i liga­en med 13 po­int, hvil­ket er fem po­int fær­re end fø­rer­hol­det Man­che­ster Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.