Re­ge­rin­gen stram­mer kra­ve­ne for at bli­ve dansk stats­bor­ger. Er det et godt til­tag?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.52 MAN­GE KAN IK­KE SVA­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.33 HVAD BLI­VER DET NÆ­STE? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.39 DEJ­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.03 TEST = DAN­SKER? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.45

Nej

EN­DE­LIG

Han­ne Iversen

Milad Ale­xan­der Ali

Ste­fan Rund­strøm

Ja

3.456 stem­mer på bt. dk

En­de­lig. Kan man ik­ke eft er 10 år ta­le dansk el­ler f. eks. er kri­mi­nel, så er det ret og ri­me­ligt. Hvad med al­le de dan­ske­re, som ik­ke selv kan gen­nem­fø­re te­sten? Den test de­fi ne­rer ik­ke det at væ­re dansk. Der er et spørgs­mål om, hvil­ken sports­gren en dansk at­let, som har skre­vet en bog, dyr­ke­de. Helt se­ri­øst, hvad har det at gø­re med at væ­re dansk?

Bet­ty He­ebøll Ti­mo­t­heus­sen

Det næ­ste bli­ver, at de vil smi­de dan­ske stats­bor­ge­re ud af lan­det pga. syg­dom el­ler kla­ger over sta­ten.

Han­ne Mus­an­te Ge­ert­sen

En­de­lig. Dej­ligt, at der sker no­get. Men vi skal li­ge hu­ske på, at der er nog­le, som vir­ke­lig ger­ne vil væ­re dan­ske­re og gør no­get for det. Det er ut­ro­lig svært i for­vej­en. Den test, de skal til prø­ve i, kan dan­ske­re ik­ke en­gang kla­re. Hvor­når er man dan­sker? Når man kan kla­re en test? Hvad sker der?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.