Ond­skabs­fuldt

BT - - DEBAT -

Der sæt­tes loft over, hvor me­get folk på kon­tant­hjælp kan mod­ta­ge i ydel­ser fra det off ent­li­ge, hvil­ket især vil gå ud over bør­ne­fa­mi­li­er, som har få­et an­vist dy­re bo­li­ger af kom­mu­ner­ne. De­res i for­vej­en bar­ske hver­dag vil bli­ve to­talt smadret. (...) Nu for­står man bed­re, at so­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann var så ivrig eft er at få af­skaff et fat­tig­doms­græn­sen.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.