Det mu­li­ges kunst

BT - - DEBAT -

Før val­get præ­sen­te­re­de DA med den nu­væ­ren­de be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen i spid­sen en ræk­ke vi­sio­næ­re re­for­mer af over­før­sels­ind­kom­ster­ne. (...) De tan­ker bur­de man fi nde frem igen og sæt­te am­bi­tio­ner­ne lidt hø­je­re. Ind­til vi­de­re spil­ler kla­ve­ret eft er kom­pro­mi­sets og det mu­li­ges kunst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.