Nye an­kla­ger: Bør­ne­por­no og bi­ga­mi

BT - - NYHEDER -

Den uhyg­ge­li­ge sag om den dan­ske­ren Pe­ter Fre­de­rik­sen, som står for ret­ten i Sydafrika, ef­ter at man blandt an­det har fun­det af­klip­pe­de kvin­de­li­ge køns­de­le i hans fry­ser, har ta­get end­nu en ma­ka­ber drej­ning.

Ved gårs­da­gens rets­mø­de blev end­nu et par an­kla­ger til­fø­jet til den i for­vej­en uhyg­ge­li­ge sag.

De man­ge an­kla­ger tæl­ler nu og­så én for be­sid­del­se af børnepornografi og én for bi­ga­mi. Pe­ter Fre­de­rik­sen valg­te at gi­ve af­kald på at kun­ne bli­ve løsladt mod kau­tion.

Ved rets­mø­det var retsa­len fyldt med med­lem­mer af ANC’s kvin­de­liga, der jub­le­de højlydt.

je­pa

FO­TO: REU­TERS

Pe­ter Fre­de­rik­sen blev i går og­så an­kla­get for bi­ga­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.