Te­a­ter­festi­val i ef­ter­års­fe­ri­en

BT - - NYHEDER -

For tred­je gang er der Ef­ter­års­te­a­ter i den Kon­ge­li­ge Sky­de­ba­ne Sølyst i Klam­pen­borg, og igen i år er det pop-up- te­a­tret Fi­li­o­rum, som in­vi­te­rer in­den­for fra 13. til 16. ok­to­ber. Fi­re da­ge med fi­re for­skel­li­ge fo­re­stil­lin­ger for børn fra to til 14 år: ’ Skyg­gen’, ’ Op­da­gEl­se’, ’ Smash’ og ’ Jeg kan hu­ske al­ting’ med ef­ter­føl­gen­de ak­ti­vi­te­ter for bør­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.