Ny DR2- chef

BT - - NYHEDER -

Fra 1. novem­ber over­ta­ger den prisvin­den­de do­ku­men­ta­rist Chri­stof­fer Guld­brand­sen iføl­ge Fi­nans. dk sta­fet­ten fra Mi­cha­el Thou­ber og bli­ver ka­nal­chef for DR2. Guld­brand­sen står bl. a. bag film som ’ Fogh bag fa­ca­den’, ’ Den hem­me­li­ge krig’, ’ Lyk­ke­toft fi­na­le’ og ’ Dagbog fra mid­ten’ » Det er et stort pri­vil­e­gi­um at få lov til at ar­bej­de med DR2, som for mig står som ind­be­gre­bet af alt det bed­ste ved pu­blic ser­vi­ce, « si­ger han til Fi­nans. dk. .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.