To­ri får kri­tik for 90210- sex

BT - - NYHEDER -

I sid­ste uge in­drøm­me­de sku­e­spil­le­ren To­ri ( Be­ver­ly Hills 90210) Spel­ling i for­bin­del­se med tv- showet ’ Ce­le­bri­ty Lie De­tector’, at hun i sin tid dyr­ke­de sex med to af si­ne 90210- kol­le­ga­er - Bri­an Gre­en og en ukendt ( Luke Per­ry?). Men nu an­gri­bes sku­e­spil­le­ren i de mands­sty­re­de ame­ri­kan­ske me­di­er - hun be­skyl­des for at sø­ge let me­di­eom­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.