15 mia.

BT - - NYHEDER -

Sam­let set ind­brin­ger top­skat­ten sta­ten over 15 mil­li­ar­der i skat­te­ind­tæg­ter i 2015. Men iføl­ge øko­no­mi­ske eks­per­ter kan der omvendt væ­re et sam­fund­s­ø­ko­no­misk tab på grund af en min­dre ef­fek­tiv ar­bejds­ind­sats, for­brug etc.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.