Kurt Wal­lan­der

BT - - KULTUR -

Ho­ved­per­so­nen i Hen­ning Man­kells tolv kri­mi­er. Wal­lan­der er po­li­ti­kom­mis­sær i Ystad på den sven­ske syd­kyst. Han er en fra­skilt mi­dal­dren­de mand, der nog­le gan­ge får be­søg af sin dat­ter. Han el­sker ope­ra. Han le­ver ik­ke sær­lig sundt, og hans hel­bred er be­gyndt at vak­le. Han hil­ser un­der­ti­den på sin gam­le far, der le­ver af at ma­le kitsch. Ro­ma­ner­ne føl­ger opkla­rings­ar­bej­det i Ystad og om­egn. Kurt Wal­lan­der er fi lma­ti­se­ret i tv- se­ri­er og fi lm. Han er spil­let af Rolf Lassgård, Kri­ster Hen­riks­son, Ken­neth Bra­nagh, Gustaf Skars­gård og Len­nart Jähkel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.