Linda Wal­lan­der

BT - - KULTUR -

Wal­lan­ders dat­ter, der eft er en ung­dom med et ul­men­de fa­dero­p­gør, en­der med at ud­dan­ne sig til po­li­ti­be­tjent. Hun kom­mer til at ar­bej­de sam­men med Kurt i Ystad. Linda blev spil­let af Jo­han­na Sal­ström i den se­ne­ste Wal­lan­der-se­rie. Man­kell vil­le egent­lig ha­ve skre­vet tre selv­stæn­di­ge Linda Wal­lan­der- bø­ger, men drop­pe­de ide­en eft er sku­e­spil­le­ren Jo­han­na Sal­stroms tragi­ske selv­mord i 2007. ’ Det føl­tes for­kert at fort­sæt­te. Det er en ufat­te­lig tragedie,’ har Man­kell sagt til The Te­le­graph.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.