Mi­ha­j­lovic næg­ter at træ­de tilbage eft er Milan- ne­der­lag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EF­TER 0- 4- YD­MY­GEL­SEN TIL

Na­po­li af­vi­ser AC Milans træ­ner Si­nisa Mi­ha­j­lovic at gi­ve op. At træ­de tilbage er slet ik­ke et tema for den il­tre ser­ber.

» Jeg vil ik­ke træ­de tilbage, ’ at træ­de tilbage’ er ik­ke en del af mit ord­for­råd. Det vil jeg al­drig gø­re. Jeg har min vær­dig­hed og min stolt­hed, « for­kla­re­de Mi­ha­j­lovic på pres­se­mø­det umid­del­bart eft er kam­pen.

Mi­ha­j­lovic blev mødt af en frem­bru­sen­de, ita­li­ensk pres­se, der var klar til at slag­te AC Milans præ­sta­tion mod Na­po­li. 0- 4 blev mila­ne­ser­ne yd­my­get hjem­me på San Siro, men Mi­ha­j­lovic for­søg­te al­li­ge­vel at for­sva­re sit mand­skab.

» Jeg ved, at det er dumt at si­ge, men i aft en ( søn­dag, red.) tab­te

vi til et bed­re hold. Vi gjor­de det godt i før­ste halv­leg, og Na­po­li er ba­re go­de til at ud­nyt­te fejl i for­sva­ret. Det be­tal­te vi pri­sen for, og jeg und­skyl­der på veg­ne af spil­ler­ne. Men vi var med i kam­pen ind­til stil­lin­gen 0- 2 og spil­le­de en god før­ste halv­leg. «

Te­ma­et blev hur­tigt dre­jet over på Mi­ha­j­lovic’ frem­tid hos AC Milan, men træ­ne­ren selv af­vi­ste al­le spe­ku­la­tio­ner.

» Jeg er klar til at for­kla­re mig over for Sil­vio Ber­lusco­ni ( klu­be­jer, red.), og Gal­li­a­ni ( vi­ce- præ­si­dent og klub­di­rek­tør, red.). «

Milan er ak­tu­elt num­mer 11 i Se­rie A med ni po­int eft er syv kam­pe. Det er dog sta­dig et en­kelt me­re end de for­sva­ren­de me­stre fra Ju­ven­tus.

Si­nisa Mi­ha­j­lovic blev mødt af en kri­tisk, ita­li­ensk pres­se ef­ter det store ne­der­lag til Na­po­li. FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.