Po­li­ti­et be­løn­ner fod­bold- fans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB

BRØNDBY MEL­DER PÅ sin hjem­mesi­de, at det næ­ste der­by mod FC København 8. novem­ber vil bli­ve af­vik­let klok­ken 18 i ste­det for klok­ken 13, som po­li­ti­et el­lers først hav­de vars­let.

Po­li­ti­et har el­lers en hold­ning om, at der ger­ne skal væ­re to ti­mers dags­lys eft er slut­fl øjtet mel­lem de to ær­ke­ri­va­ler. Men den hold­ning har Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti til­sy­ne­la­den­de æn­dret si­den sæ­so­nens før­ste der­by mel­lem stor­klub­ber­ne, der blev af­vik­let 27. sep­tem­ber.

» Når de to mand­ska­ber søn­dag 8. novem­ber end­nu en gang tør­ner sam­men til et der­by på Ves­teg­nen, bli­ver det imid­ler­tid med det op­rin­de­li­ge kamp­tids­punkt. Det vil si­ge, at det nu lig­ger fast, at ki­ck­off bli­ver kl. 18.00 på Brøndby Sta­dion, « ly­der det så­le­des på Brønd­bys hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.