Fi­re grun­de til at el­ske Klopp...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mik­kel Bi­s­choff, Pre­mi­er League- eks­pert på 6’ eren

Over­ra­skel­ser­ne Før Dort­munds Champions League- mø­de med Ar­se­nal i 2014 drop­pe­de Jürgen Klopp den nær­mest ob­liga­to­ri­ske træ­ning på Emira­tes for i ste­det at la­de spil­ler­ne træ­ne i Re­gent’s Park i det cen­tra­le Lon­don. Alt­så den park, som be­bo­er­ne lø­ber og luf­ter hunde i. Jürgen Klopp har ved man­ge lej­lig­he­der be­vist, at han er over­ra­skel­ser­nes mand, men den her er al­li­ge­vel en af de mest obs­ku­re.

Un­der­hol­de­ne tv- in­ter­view For­hol­det til fan­se­ne Fø­lel­ser­ne sid­der uden på træ­nings­drag­ten, når Jürgen Klopp står i sit tek­ni­ske felt og gu­i­der si­ne spil­le­re, og over for fan­se­ne kom­mer fø­lel­ser­ne og­så i spil. I de­cem­ber be­løn­ne­de Jürgen Klopp fan­se­ne ved den år­li­ge fan- ju­le­fest ved at la­de spil­ler­trup­pen skæn­ke øl til de tu­sind­vis af loy­a­le sup­por­te­re, der på trods af de svig­ten­de resultater sta­dig støt­te­de klub­ben.

Loy­a­li­te­ten

Jürgen Klopp ta­ger sig frem­ra­gen­de ud for­an et ka­me­ra, og det med­fø­rer of­te mor­som­me indslag. Ek­sem­pel­vis da han blev in­ter­viewet ef­ter Dort­munds van­vit­ti­ge 3- 2- sejr over Malaga i Champions League- kvart­fi­na­len i 2013, hvor han - med et stort tand­pas­ta- smil og et højlydt grin - for­kla­re­de de to over­tids­scor­in­ger. Gri­net for­stum­me­de brat, da in­ter­viewe­ren sag­de, at Malaga- spil­ler­ne men­te, der var of­f­si­de. Et fan­ta­stisk klip. Jürgen Klopp er lig med loy­a­li­tet. Han trak sig fra træ­ner­po­sten, da han ik­ke læn­ge­re føl­te, at han var den ret­te for klub­ben, og han yn­de­de ved fle­re lej­lig­he­der at pe­ge på klub­mær­ket på trøj­en, når han fejre­de en scor­ing. Det var ik­ke så mær­ke­ligt, at fan­se­ne i Dort­mund var vil­de med de­res nu for­hen­væ­ren­de træ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.