’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han vir­ker som en sinds­sygt god mo­ti­va­tor, der kram­mer og kys­ser si­ne spil­le­re før og ef­ter kam­pe­ne og hop­per og sprin­ger i vil­de ju­bels­ce­ner. Som spil­ler be­ty­der det vir­ke­lig me­get, når træ­ne­ren får dig til at fø­le sig som den vig­tig­ste i rum­met

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.