Ivan Bas­so stop­per sin kar­ri­e­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ITA­LI­EN­SKE IVAN BAS­SO

indstil­ler sin cy­kelkar­ri­e­re med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Det op­ly­ser ita­li­e­ne­ren mandag i en pres­se­med­del­el­se ud­sendt af hans team, Tin­koff - Saxo.

» En­hver al­tet ved, at hans lys ik­ke vil skin­ne li­ge skar­pt gen­nem he­le kar­ri­e­re. På et tids­punkt vil det uund­gå­et­ligt fal­me, og det er et tegn på en klog at­let, der ved, hvor­når øje­blik­ket er kom­met til at sluk­ke ly­set, « ly­der det po­e­tisk fra Bas­so.

Han fort­sæt­ter dog i en rå­d­gi­ver­rol­le på det rus­si­ske hold.

37- åri­ge Ivan Bas­so måt­te un­der stor dra­ma­tik ud­gå af som­me­rens Tour de Fran­ce, da han hav­de få­et kon­sta­te­ret testi­kelkræft . Han blev akut ope­re­ret og er nu kon­sta­te­ret rask.

De fl este dan­ske­re ken­der Bas­so fra hans tid på Bjar­ne Ri­is’ CSC- hold i mid­ten af 00’ er­ne. Her var ita­li­e­ne­ren i et par år førsteud­for­drer til Lan­ce Arm­strong, men en do­ping­ka­ran­tæ­ne sat­te Bas­so fl ere år tilbage i for­hold til si­ne kon­kur­ren­ter.

Det var og­så Bjar­ne Ri­is, der sid­ste år hen­te­de Bas­so ind til en hjæl­pe­ryt­ter- rolle på Tin­koff - Saxo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.