Suc­ces for Jim­my Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­SKER­KO­LO­NI­EN MED JIM­MY

Ni­el­sen i spid­sen fort­sæt­ter su­ces­sen med Okla­ho­ma Ci­ty Ener­gy FC. Søn­dag spil­le­de klub­ben sig i den ve­st­li­ge play- off - fi na­le i USL­tur­ne­rin­gen. Sej­ren kom i hus eft er for­læn­get spil­le­tid og straff es­parks­kon­kur­ren­ce. » Det kan væ­re en ube­ha­ge­lig si­tu­a­tion, og vi har da og­så træ­net straff es­park hver dag de sid­ste ti da­ge. Dren­ge­ne step­pe­de vir­ke­lig op, og gjor­de det fan­ta­stisk, « ud­tal­te Jim­my Ni­el­sen til klub­bens hjem­mesi­de eft er kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.