Oden­se yd­my­ge­de Rø­d­ov­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER VAR IK­KE

en­gang spil­let et mi­nut, da Oden­se Bul­l­dogs i aft es brag­te sig for­an mod Rø­d­ov­re Mighty Bulls. To mi­nut­ter se­ne­re stod det 2- 0 til Oden­se og så blev må­l­mand Ste­fan Rid­derwall skift et ud med Fre­de­rik Jakob­sen. Rø­d­ov­re gik fuld­stæn­dig i op­løs­ning i før­ste pe­ri­o­de og var bag­ud 0- 6 eft er 15.36 mi­nut­ter.

Oden­ses før­ste pe­ri­o­de tog i den grad luft en ud af kamp­bal­lo­nen, og selv­om Rø­d­ov­re fi k re­du­ce­ret til 2- 6 i tred­je pe­ri­o­de, var der al­drig - som i al­drig - spæn­ding om ud­fal­det af den Me­tal Liga- kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.