VM i cykling på vej?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­HAND­LER

I sid­ste må­ned var der VM i den ame­ri­kan­ske by Ri­ch­mond, og i den for­bin­del­se var der fl ere mu­li­ge vært­slan­de, der fi k in­for­ma­tion fra den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on ( UCI), hvad der skal til for at afh ol­de et VM.

» Det er rig­tigt, at vi var til ste­de, og der­i­blandt var der re­præ­sen­tan­ter fra hen­holds­vis ho­ved­sta­den, Oden­se og Her­ning, « si­ger Lars Lun­d­ov til fel­tet. dk.

Sport Event Den­marks di­rek­tør un­der­stre­ger, at for­hand­lin­ger­ne er på et ind­le­den­de sta­die.

» Vi vil ger­ne ha­ve me­re cykling til Dan­mark. Så vi er i ind­le­den­de dia- log om en ny pak­ke med UCI, som har ret­tig­he­der­ne til Wor­ld Cup og VM’er. Vi skal for­ven­te­ligt og­så se­ne­re ha­ve en di­a­log med det eu­ro­pæ­i­ske for­bund, UEC, « si­ger Lars Lun­d­ov.

Ved VM i 2011 hav­de Dan­mark købt en pak­ke, der bl. a. in­de­holdt Wor­ld Cup på ba­ne, VM på ba­ne, VM på lan­de­vej og Wor­ld Cup i BMX. Si­den kom VM i BMX og VM i pa­ra­cyk­ling ( han­di­cap­pe­de) med.

Det kan bli­ve no­get lig­nen­de næ­ste gang.

VM i 2016 skal kø­res i Do­ha i Qa­tar, mens VM i 2017 skal kø­res i nor­ske Ber­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.