’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Bri­an Holm

» Det er de per­son­li­ge re­la­tio­ner. Det er folk, jeg hol­der af og sto­ler på. Det er vir­ke­lig­he­den langt me­re end cy­kel­løb. Det er alt det, der fo­re­går, når der ik­ke er løb. Jeg er ik­ke sær­lig god til lo­gi­stik, men der er al­tid no­gen på kon­to­ret, der ken­der mi­ne svig­ten­de ev­ner, som kan hjæl­pe. Det ta­ger nog­le år at op­byg­ge I sid­ste en­de har jeg gjort det, som jeg si­ger til mi­ne ryt­te­re, at man al­drig må gø­re. Jeg har la­det fø­lel­ser­ne ta­le et godt sam­ar­bej­de, så der­for vil jeg ik­ke for­la­de det go­de, jeg har. «

Om at skul­le afb ry­de det man­ge­åri­ge sam­ar­bej­de med Mark Ca­ven­dish si­ger Bri­an Holm:

» Vi split­ter alt­så op nu. Det gør me­re ondt, end jeg hav­de reg­net med. Jeg hol­der af knæg­ten på godt og ondt, « si­ger Bri­an Holm.

I ste­det skal han nu ar­bej­de sam­men med ty­ske Mar­cel Kit­tel, der i går li­ge­le­des har skre­vet un­der på en to­årig kon­trakt m e d Et i x xQu­i­ck­Step.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.