Kan man ha­ve en bøs­sestem­me?

BT - - DEBAT -

Fin­des der så­dan no­get som en ’ bøs­sestem­me’, og hvor­for ly­der nog­le mænd ’ bøs­se­de’, mens an­dre ik­ke gør? Den­ne do­ku­men­tar be­gi­ver sig ud på en græn­se­over­skri­den­de og gribende rej­se for at for­stå den vi­den­ska­be­li­ge, hi­sto­ri­ske og kul­tu­rel­le bag­grund for fæ­no­me­net ’ bøs­sestem­me’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.