Ven­stre er bedst til sym­bol­po­li­tik

BT - - DEBAT -

Når man ka­ster et blik ned over ræk­ken af po­li­ti­ske ini­ti­a­ti­ver, er der dog me­re tungt­ve­jen­de grun­de til, at re­ge­rings­par­ti­et fortje­ner den rin­ge­ste op­bak­ning si­den 1991. Eft er­hån­den er det vel­kendt, at re­ge­rin­gen vil pri­o­ri­te­re sund­hed og æl­dre på be­kost­ning af ud­dan­nel­se, kli­ma og ud­vik­lings­bi­stand, og man kan kun hå­be, at et fl er­tal i Fol­ke­tin­get vil for­hin­dre de mest ska­de­li­ge for­slag.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.