IN­DO­NESI­EN

BT - - NYHEDER -

For­ske­re fra USA, Au­stra­li­en og Hol­land har i et øde bjerg­om­rå­de på øen Su­lawesi for før­ste gang fun­det et ek­sem­plar af den try­ne­næ­se­de rot­te. For­sker­ne fi k fl ere ek­sem­pla­rer af den try­ne­næ­se­de rot­te i de­res fæl­der og vid­ste straks, at de hav­de fun­det en helt ny art. Den try­ne­næ­se­de rot­te - Hy­or­hin­o­mys stu­empkei - har ek­stremt lange ører, en stor, fl ad, ly­se­rød snu­de og lange bag­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.