USA

BT - - NYHEDER -

Heft igt regn­vejr har smadret den ame­ri­kan­ske stat South Ca­ro­li­na, hvor by­er og lan­d­om­rå­der sta­dig er over­svøm­met. 13 per­so­ner er dø­de i vand­mas­ser­ne . Or­ka­nen Jo­aquin, som har hær­get syd for USA, kom al­drig ind over land, til gen­gæld send­te den et mas­sivt regn­vejr ind over USA, som især South Ca­ro­li­na blev ramt af, ly­der det fra Det Na­tio­na­le Vej­r­cen­ter i USA. De fl este dø­de, for­di de blev fan­get i de­res bi­ler. Sam­ti­dig står 1.000 per­so­ner uden tag over ho­ve­d­et, mens 40.000 men­ne­sker ik­ke har rent drik­ke­vand. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.