USA

BT - - NYHEDER -

Edward Snow­den, der har læk­ket hem­me­ligt stemp­le­de do­ku­men­ter fra den ame­ri­kan­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, NSA, har til­budt det ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um at kom­me hjem for at af­so­ne sin straf. Men de har ik­ke sva­ret. Det for­tæl­ler whi­st­le­blowe­ren fra sit ek­sil i Rusland, hvor han har le­vet si­den juli 2013 i frygt for at bli­ve an­holdt og fængs­let på liv­s­tid i USA for spio­na­ge. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.