3x

BT - - TV -

BLOWFLY PARK Kri­sti­an bli­ver af si­ne om­gi­vel­ser an­set for at væ­re en ta­ber. Han går rundt med en in­destængt vre­de, og da hans ven Alex for­svin­der spor­løst eft er en nat i by­en, be­gyn­der Kri­sti­an at op­fø­re sig me­re og me­re un­der­ligt. THE LOVE PUNCH Det tid­li­ge­re æg­te­par Ri­chard og Ka­te går og stik­ker til hin­an­den, hvil­ket ty der på, at fl am­mer­ne ik­ke helt er sluk­ket.

Kl. 21.00

Kl. 17.00

Sver­rir Gud­na­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.