Zulu Stand- up Li­ve

BT - - TV -

UN­DER­HOLD­NING Den før­ste søn­dag i sep­tem­ber, ok­to­ber, novem­ber og de­cem­ber slår Co­me­dy ZOO dø­re­ne op til en hel unik op­le­vel­se, når vi præ­sen­te­rer ’ Zulu Stand- up Li­ve’. TV 2 Zulu kl. 20.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.