’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han var blot 16 år, da han skif­te­de de tryg­ge om­gi­vel­ser i Brøndby ud med Liverpool, hvor alt var stør­re: Drøm­me­ne, pen­ge­ne... og skuf­fel­ser­ne. I bo­gen ’ In­si­de Liverpool’ løf­ter han slø­ret for, hvor­dan li­vet som ung spil­ler i en af ver­dens stør­ste fod­bold­klub­ber bå­de kun­ne væ­re fan­ta­stisk og for­fær­de­ligt. Ef­ter an­kom­sten i 2006 fandt Martin Hansen ik­ke den sam­me tryg­hed el­ler for den sags skyld ven­ner blandt de nye hold­kam­me­ra­ter på Li­ver­pools aka­de­mi som i Brøndby. Al­le spil­le­de for sig selv og eg­ne chan­cer for at kom­me på det for­g­u­de­de første­hold.

Der­for var syn­gen­de ta­ck­lin­ger gan­ske nor­ma­le til træ­ning, og det blev kun vær­re til kamp. Hansen min­des i bo­gen sær­ligt en med­spil­ler, der med to fød­der stemp­le­de en mod­stan­der på lå­ret, så blo­det flød, og al­li­ge­vel kun fik et gult kort. Så­dan var det ba­re i Eng­land. Jeg ved ik­ke, om Sam­my Lee ge­ne­relt ik­ke kan for­dra­ge målmænd, men han kun­ne i hvert fald ik­ke ud­stå mig. ’ I ha­te you’, sag­de han

Martin Hansen i ’ In­si­de Liverpool’ om Be­ni­tez- as­si­sten­ten

Og det var ik­ke kun blandt spil­ler­ne, at for­hol­de­ne var bar­ske. Og­så træ­ner­ne kun­ne væ­re uhy­re kon­tan­te, som Martin Hansen op­le­ve­de med Li­ver­pools tid­li­ge­re midt­ba­ne­ter­ri­er Sam­my Lee, der nu var as­si­stent for Ra­fa­el Be­ni­tez.

» Jeg ved ik­ke, om Sam­my Lee ge­ne­relt ik­ke kan for­dra­ge målmænd,

BLÅ BOG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.