’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars Fre­de­rik­sen, Team Es­b­jergs ch­eft ræ­ner

Jeg er selv­føl­ge­lig ked af, hvis en spil­ler er ked af at væ­re på mit hold kamp lør­dag. Hun be­trag­ter sig selv som fær­dig i klub­ben og øn­sker at bli­ve løst fra sin kon­trakt.

Team Es­b­jerg har for­søgt at spin­ne sa­gen i ret­ning af, at Lot­te Gri­gels fra­vær i lør­da­gens liga­kamp var ef­ter gen­si­dig aft ale, men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var det Gri­gel, der ik­ke vil­le spil­le kam­pen for klub­ben, som hun har re­præ­sen­te­ret i 17 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.