Her er dit hold, Chris An­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORTU­NEO- VI­TAL CON­CEPT hed i den­ne sæ­son Bre­tag­ne- Sé­ché og kom med til Tour de Fran­ce på et wildcard. EF­TER AL SAND­SYN­LIG­HED

CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN

EL­LERS ER HOL­DET

BRICE FEILLU ER

er hol­det og­så at fi nde i ver­dens stør­ste eta­pe­løb i 2016.

får en fri rolle på hol­det, men skal og­så træ­de ind som en slags men­tor for den ar­gen­tin­ske bjer­gryt­ter Edu­ar­do Se­pul­ve­da, der har fl ere fi ne pla­ce­rin­ger i min­dre eta­pe­løb.

en skøn­som blan­ding af ta­lent og ru­ti­ne. Mest kendt er en ryt­ter som Pi­er­ri­ck Fedri­go, der ud over sin gal­li­ske hø­ge­næ­se og­så har gjort sig be­mær­ket med fi re eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce.

en an­den af hol­dets me­re kend­te nav­ne, selv om det er seks år si­den, det blev til Tou­re­ta­pe­sejr i Arca­lis. Og­så bror­mand Ro­main Feillu kø­rer for hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.