Uf­fe Bech tilbage i Han­nover- trup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UF­FE BECH ER

tilbage i trup­pen hos Han­nover 96, ef­ter at han i sid­ste må­ned blev sus­pen­de­ret. Og han får ros. Han­nover 96- træ­ner Mi­cha­el Frontzeck valg­te i sid­ste må­ned at sus­pen­de­re Uf­fe Bech og sen­de ham til træ­ning og kam­pe med U23trup­pen. Men nu er den dan­ske fløj­spil­ler tilbage i første­hold­strup­pen.

» Uf­fe kom­mer med i træ­nin­gen igen, « si­ger Mi­cha­el Frontzeck iføl­ge ty­ske Ki­ck­er - uden at han vil gø­re me­re ved sa­gen, hvor det al­drig helt stod kla­ret, hvad der ske­te.

Det står dog fast, at Uf­fe Bech ik­ke var med, da Han­nover 96 tab­te 2- 4 mod Dort­mund, da han hav­de sy­ge­meldt sig. Ef­ter­føl­gen­de skul­le han væ­re set på en re­stau­rant i by­en, og det fik Frontzeck til at de­gra­de­re den 22- åri­ge dan­sker til an­det­hol­det. Her har Uf­fe Bech gjort det godt i de fi­re kam­pe, han har spil­let.

» Uf­fe har vist en su­per indstil­ling. « si­ger an­den­hold­stræ­ner Mi­cha­el Krü­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.