Før­ste sæ­son­sejr til Aal­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SY­VEN­DE GANG BLEV

lyk­kens gang for is­ho­ck­ey- spil­ler­ne fra Aal­borg Pira­tes, som på hjem­me­ba­ne vandt sæ­so­nens før­ste sejr – 4- 2 over Rung­sted Is­ho­ck­ey.

Aal­bor­gen­ser­ne før­te 2- 1, men Rung­sted fik ud­lig­net ved Erik Hjal­mars­son, da der mang­le­de ot­te og et halvt mi­nut.

Der­ef­ter blev nord­s­jæl­læn­der­ne ramt af to ud­vis­nin­ger, og den ene af dem blev dyr, da Las­se Jul Korsgaard score­de to mi­nut­ter før tid.

Da Rung­sted mod slut­nin­gen måt­te sat­se alt, score­de sven­ske Ol­le Liss i sid­ste se­kund.

Der­med kom Aal­borg Pira­tes på tav­len i ta­bel­len, hvor de dog sta­dig­væk er sidst. Li­ge­som Her­lev Eag­les har de kun tre po­int, og dis­se to klub­ber står der­for ind­til vi­de­re til ik­ke at kom­me med i slut­spil­let.

Her­lev Eag­les tab­te i af­tes 2- 3 på ude­ba­ne mod Her­ning Blue Fox.

I top­pen til­fø­je­de Sønderjyske de fre­de­riks­havn­ske hø­ge de­res før­ste ne­der­lag i or­di­nær tid, da de på ude­ba­ne vandt 4- 3. Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks har dog tid­li­ge­re tabt en en­kelt kamp i over­tid.

En en­kelt kamp måt­te i over­tid i går. Es­b­jerg Ener­gy vandt ef­ter straf­feslag på ude­ba­ne med 5- 4 over Gentofte Stars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.