Mül­ler ramt af Alzhei­mers

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN LE­VEN­DE TY­SKE

an­grebs­le­gen­de, Gerd Mül­ler, er ble­vet ramt af den fryg­te­de syg­dom Alzhei­mers, skri­ver den ty­ske avis Ta­ge­szei­tung i sin net­ud­ga­ve.

Al­le­ti­ders Bun­des­liga- top­sco­rer, Gerd Mül­ler, har si­den be­gyn­del­sen af året bo­et på ple­je­hjem i nær­he­den af Mün­chen. Han li­der af Alzhei­mers, der grad­vist får pa­tien­ten til at mi­ste hukom­mel­sen.

Ta­ge­szei­tung er kom­met i be­sid­del­se af et ek­sem­plar af bo­gen ’ Gerd Mül­ler - Bom­ber der Na­tion’, der ud­kom­mer i det­te ef­ter­år.

Her frem­går det, at læ­ger­ne i de­cem­ber 2014 ik­ke læn­ge­re kun­ne an­be­fa­le, at Gerd Mül­ler ’ på grund af syg­dom­mens frem­skred’ kun­ne væ­re i eget hjem.

Gerd Mül­ler blev i sin stor­heds­tid fle­re gan­ge top­sco­rer i Bun­des­liga­en, og han er sta­dig­væk den spil­ler, der har la­vet flest mål i Tys­klands øver­ste ræk­ke - nem­lig 365 styk­ker.

Des­u­den blev han ver­dens­me­ster med det da­væ­ren­de ve­st­ty­ske lands­hold i 1974. Her score­de han det af­gø­ren­de mål i 2- 1 sej­ren over Hol­land i fi­na­len.

I novem­ber fyl­der Gerd Mül­ler 70.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.