Bay­ern kan slå gam­mel må­l­re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­SKE SPIL ............................................................................. 1,58 BET365.......................................................................................... 1,57 TIPICO ............................................................................................. 1,55

End­nu en dansk ak­tør på den Bay­ern Mün­chen bom­ber løs i Bun­des­liga­en, hvor hol­det al­le­re­de har fejret store tri­um­fer over de nær­me­ste kon­kur­ren­ter.

Det får book­ma­ke­ren Nor­di­cBet til at tro på, at sydty sker­ne kan slå må­l­re­kor­den i Bun­des­liga­en, som er på 101 mål sat tilbage i 1971/ 72 af selv­sam­me Bay­ern med le­gen­da­ri­ske Gerd Mül­ler på hol­det.

I hvert fald gi­ver man blot odds 3,20 på, at Bay­ern får fat i må­l­re­kor­den.

» Bay­ern har al­le­re­de vist, at hol­det er en klas­se bed­re end de nær­me­ste kon­kur­ren­ter og ad­skil­li­ge klas­ser bed­re end de re­ste­ren­de hold. Vi tror der­for på, at det­te med lidt held kan bli­ve året, hvor Gerd Mül­ler bli­ver sat til vægs af Lewan­dowski og kom­pag­ni, « ly­der det fra od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

For tre sæ­so­ner var Bay­ern tæt på med 98 scor­in­ger.

Der bør væ­re lagt i ov­nen til man­ge mål, når Red Bulls i nat ta­ger imod Mon­tre­al Im­pa­ct. Vær­ter­ne gør det frem­ra­gen­de off en­sivt - ik­ke mindst på eget græs, hvor man i de se­ne­ste syv kam­pe har sco­ret mindst to gan­ge i hver ene­ste kamp. Hol­det mø­der her et Mon­tre­al- hold, der med Di­di­er Drog­ba i spid­sen er sær­de­les po­tent off en­sivt - så­le­des har Drog­ba sco­ret ik­ke fær­re syv gan­ge i blot syv kam­pe, og oveni ple­jer de ind­byr­des op­gør imel­lem de to hold og­så at væ­re må­l­ri­ge. Så på en død dag bør man godt kun­ne for­sva­re et ud­stik på tre mål el­ler me­re hér.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.