1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tings­ryds op­ryk­ke­re har ta­get en enorm po­r­tion selv­til­lid med op i Sve­ri­ges næst­bed­ste is­ho­ck­eyræk­ke. Man har vun­det samt­li­ge fi re hjem­me­kam­pe med en målsco­re på 13- 4. Karlsko­ga har store pro­ble­mer på må­l­mand­spo­sten, hvor første­ke­e­per Jo­el Gi­stedt lig­ger med den dår­lig­ste red­nings­pro­cent i ræk­ken, og se­ne­st tab­te man 2- 3 hjem­me til bund­holdskol­le­ger­ne Oskars­hamn. Nok har da­gens gæ­ster og­så ræk­kens bed­ste off en­siv, men det vir­ker li­ge lov­lig friskt, at de skal væ­re gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter på frem­med is. 1X- ud­fal­det ser fi nt ud til pri­sen.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.