2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Neu­st­re­litz vandt det før­ste ind­byr­des op­gør mod Au­er­bach det­te eft er­år med so­le­kla­re 3- 0 i en kamp, hvor Neu­st­re­litz kun gav om­kring odds 1,50, så det vir­ker spæn­den­de, at man nu får mar­kant stør­re be­ta­ling på dem i ’ re­tu­ro­p­gø­ret’. Nok har Neu­st­re­litz tab­te fi re ud af fem ude­kam­pe, men det har til gen­gæld og­så væ­ret til fi re mod­stan­de­re, der al­le er pla­ce­ret i top fem. Au­er­bach har ik­ke for­stær­ket sig ret me­get i for­hold til det mand­skab, som blev fj er­desidst i sid­ste sæ­son, så her gi­ver det god me­ning at gå eft er det vel­be­tal­te 2- tal.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.