KENO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 20 VINDERTAL: 01- 02- 06- 08- 09- 10- 11 17- 20- 21- 35- 40- 44- 47 49- 50- 54- 60- 65- 68 DE HØ­JE­STE GEVINSTER 200.000, 20.000 og 2.100 Træk­nin­gen den 6. ok­to­ber

Uden an­svar

PRÆMIEPROGNOSE Prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.