De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Per Clau­sen By­rå­ds­med­lem, EL

@ PerClau­sen3

Jeg er enig i, at ydel­ser kan bli­ve så store, at mo­ti­va­tio­nen til at sø­ge ar­bej­de re­du­ce­res. Tænk f. eks. på fol­ke­tings­med­lem­mer­ne og mi­ni­stre­nes eft er­ve­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.