Sy­nes du, at det skal for­by­des at ind­ta­ge al­ko­hol på fod­bold­sta­dions?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.40 FOD­BOLD ER FEST OG SJOV FOD­BOLD ER ET FRIRUM FANS ER IK­KE PRO­BLE­MET

Ja, der er for me­get vold og bal­la­de

Nej,

folk skal ha­ve lov til at ny­de en øl

1.817 stem­mer på bt. dk

FOLK SLÅS OG­SÅ I BY­EN

Jens Jør­gen Sne­um

Øl og fod­bold hø­rer sam­men. At der så er nog­le få styk­ker, som drik­ker sig ful­de, det må man kom­me sig over. At folk slås, det er stupidt, men det gør folk alt­så og­så fre­dag og lør­dag aft en i by­en.

Ru­dolf Chri­sten­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.32 Jeg må åben­bart ha­ve væ­ret de for­ker­te ste­der. Jeg er til fod­bold stort set hver we­e­kend, bå­de ude og hjem­me. Det bil­le­de, der bli­ver teg­net her, kan jeg slet ik­ke gen­ken­de – for mig er det fest og sjov, ik­ke vold og druk.

Tom­my Knud­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.59 En fod­bold­kamp bør væ­re et frirum til at ha­ve det sjovt og hyg­ge­ligt. Her skal man pas­se på, at det ik­ke en­der med, at det i ste­det bli­ver til søn­dags­sko­le med bord og bæn­ke til at spi­se sin med­brag­te mad, men na­tur­lig­vis skal der ik­ke væ­re vold og op­tø­jer. Hel­dig­vis er det end­nu kun et få­tal. Nog­le kam­pe er på vej til at bli­ve alt for stil­re­ne uden fest og far­ver.

Jan Glüich Hansen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.14 Der er en fl ok idi­o­ter, der drik­ker hjer­nen ud. Den ty­pe bur­de de for­skel­li­ge klub­ber ude­luk­ke fra at kom­me på sta­dion. Jeg tror ik­ke, at det er fans, der er pro­ble­met. Evt. kun­ne klub­ber­ne la­de væ­re med at sæl­ge øl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.