Ud med Le­vako­vic – på liv­s­tid

BT - - DEBAT -

Lands­ret­tens af­gø­rel­se er tord­nen­de for­kert. Gi­mi Le­vako­vic er ik­ke dansk stats­bor­ger. Hans kon­stan­te kri­mi­na­li­tet vi­ser, at han ik­ke har øn­sket en nor­mal til­væ­rel­se i Dan­mark, og at han på in­tet tids­punkt har vil­let in­te­gra­tion. Der­for skal han hel­ler ik­ke ha­ve lov til at bli­ve her. Han skal smi­des ud – og ger­ne på liv­s­tid.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.