DK er ik­ke et kri­stent sam­fund

BT - - DEBAT -

De se­ne­ste 100 år har fol­ke­sko­len be­ty­det langt me­re for op­dra­gel­sen, ud­dan­nel­sen og op­lys­nin­gen af bor­ger­ne i DK end fol­kekir­ken. Hel­dig­vis. De se­ne­ste 100 år har ar­bej­der­be­væ­gel­sen og kul­tur­ra­di­ka­lis­men be­ty­det langt me­re for pæ­da­go­gik­ken, selv­for­hol­det og op­fat­tel­sen af magt end kri­sten­dom­men. Hel­dig­vis. DK er ik­ke et kri­stent sam­fund. Vi bygger på et op­gør med kri­sten­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.