Fi­re år for skud gen­nem kæl­der­dør

BT - - NYHEDER -

hans for­svar­sad­vo­kat for­tæl­ler til BT, at de er me­get over­ra­ske­de og cho­ke­re­de over dom­men. De an­ke­de straks dom­men.

He­le sa­gen be­gynd­te en de­cem­ber­nat sid­ste år, hvor den 26- åri­ge mand til en ju­le­frokost med sin nye læ­re­plads fik et bla­ck­out på grund af for me­get al­ko­hol. Da han våg­ne­de op igen, lå han i en ho­spi­tals­seng med en krop, der var fyldt med hagl. Hen­te­de hag­l­ge­vær I sin be­ru­sel­se hav­de han ta­get fejl af det hus, han hav­de en af­ta­le om, at han kun­ne over­nat­te i ef­ter ju­le­froko­sten, og til­tal­tes. Den 26- åri­ge for­søg­te der­for at kom­me ind i den 67- åri­ges hu­sog væk­ke­de hu­se­je­ren, som blev gre­bet af frygt, da han i 2011 hav­de væ­ret ud­sat for et groft hjem­me­rø­ve­ri. Han hen­te­de sit hag­l­ge­vær og skød den mand, han kun­ne se stå uden for dø­ren.

Selv hu­sker den 26- åri­ge mand ik­ke me­get af den nat 6. de­cem­ber, for­tal­te han tid­li­ge­re i rets­sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.