’’

BT - - NYHEDER - Rik­ke Skjerk Thom­sen

Han ban­ker på, rin­ger på og ta­ger i dø­ren. Han bli­ver ba­re ved og ved og ved.

Par­ret pak­ke­de straks de mest nød­ven­di­ge ting og tog væk fra lej­lig­he­den i nog­le da­ge. Epi­so­den blev an­meldt til po­li­ti­et, som sig­te­de un­der­bo­en for blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se og ulov­lig ind­træn­gen. Det stop­pe­de dog ik­ke un­der­bo­en i at op­sø­ge Rik­ke Skjerk Thom­sen.

» Han ban­ker på, rin­ger på og ta­ger i dø­ren. Han bli­ver ba­re ved og ved og ved, « for­tæl­ler hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.